Люк Пиърсън разказва за Хилда, за процеса на рисуване и за себе си