BG

Пиктограми: Сет №1

Продукт(и): Поредица: Помогни ми да се справя сам.

Десислава Йорданова

Картите използват логиката (за всяка дума пиктограма) от книгата “Ема. Един прекрасен ден”.
Могат да се използват самостоятелно.

Съдържание:
• 90 бр. карти
• Упътване

Поредица: Помогни ми да се справя сам.
• четене
• писане
• съставяне на изречения

(PDF) Пиктограми: Сет №1 - Как да ги използваме?

Картите следват фонетичните правила от "Граматика на съвременния български книжовен език", Т. 1. (София, БАН, 1982–1983)

Допълнителна информация за продукта