Пиратска схватка - Упътване

» Повече за играта

⇓ Игра №1          ⇓ Игра №2          ⇓ Игра №3

Историята
На остров в океана има скрито съкровище. То се намира в дълбока и тъмна пещера, зазидана със здрава врата. Пирати искат да открият съкровището. За да преминат през вратата, трябва да я отключат. Уви, ключът е пазен от голямо морско чудовище. А съкровището в пещерата не може да бъде открито без помощта на светещите призраци. Нека надпреварата започне сега!

Съдържаие:
Карти: 30бр
     - Предмети: 18бр
     - Аватари: 3бр
     - Оператори (+) и (-): 1бр
     - Цел “Ключ” и “Съкровище”: 2бр
     - Жокери: 6бр
Жетони: 10бр
Инструкция за игра: 1бр
Игрално поле “Островът“: 1бр


Карти:
ПредметиОператори (+) и (-)


Аватари


Цел
Ключ
Съкровище


Жокери
в игра №1

Вълнопад
Грамадан
Душко


в игра №2 и №3
Пропусни
ред
Имитирай
животно
Спечелù
два призрака


⇑ Качи се в началото на страницата
⇒ Видео упътване Игра №1

Игра №1

Събиране до 20

Кой ще вземе пръв ключа?
Морското чудовище пази ключа от векове. То скучае ужасно. Който от пиратите му предложи 10 предмета, по един за всяко негово пипало, ще вземе ключа. Ако не успеете и дадете на чудовището повече предмети, то ви бута във водата и вие губите това разиграване.

Материал за играта:
Дъното на кутията + игрално поле “Островът”
Карти:
     Предмети: всички без 8 и 9
     Жокери: “Вълнопад“, “Грамадан“, “Душко“
     Цел “Ключ”
Жетони: (Виж схемата!)

Подгответе играта!
Обърнете кутията с чудовището и игралното поле “Островът“ към играчите. Мушнете карта цел “Ключ“ между кутията и игралното поле. Всеки играч избира и взема своята карта Аватар и слага отгоре ѝ съответния брой жетони. Вески жетон се равнява на един живот.
Размесете картите и ги сложете пред кутията.

Жокери:
Вълнопад
Залива саловете с предметите и те не стигат до чудовището.
Събират се всички карти сложени до момента и се връщат в тестето.
Грамадан
Отнася възможно най-много предмети от сала.
Слага се върху картата с най-много предмети и я нулира.
Душко
Не обича да носи, но ще помогне на приятел.
Слага се върху картата с най-малко или без предмети и я нулира.

Разиграване
Пръв раздава картите ( Виж схемата!), обърнати с лице пред играчите, този който е най-висок. Останалите карти се оставят, обърнати с гръб, до кутията. Играе се по часовниковата стрелка. Първият играч поставя една от своите карти пред чудовището. Веднага след това той тегли карта от тестето. Следващият играч поставя една от своите карти до вече сложената на полето, като внимава сборът на предметите от картите, плюс добавените от него, да не надвиши 10. Тегли карта от тестето. Ако играчът сложи карта, с която общия сбор на предметите надвиши 10, чудовището го бута във водата. Играчът губи това разиграване и поставя един от своите жетони върху игралното поле “Островът“. Картите се събират и раздават отново.

Край на играта:
Разиграването продължава, докато не остане само един пират с животи. Той взима пръв ключа и печели играта! Картата “Ключ“ му дава право да започне пръв игра №2.


Съвети за възрастни
Може да играете игра №1 и игра №2 самостоятелно или една след друга!

⇑ Качи се в началото на страницата
⇒ Видео упътване Игра №2

Игра №2

Изваждане до 10

Открийте съкровището!
Съкровището е скрито в непрогледна пещера. 9 светещи призрака блуждаят в нея. Помогни им да измислят задачи и да ги решат, а те ще те последват и осветят пътя към съкровището.

Материал за играта:
Дъното на кутията
Карти:
     Предмети: всички
     Жокери: “Пропусни ред“, “Имитирай
                    животно“, “Спечелѝ два призрака“
     Оператори: (-) и (+)
     Цел “Съкровище”
Жетони: 9 броя

Подгответе играта!
Обърнете дъното на кутията с призраците нагоре, като пещерата е насочена към играчите. Мушнете под кутията карта с цел “Съкровище“. Поставете върху всеки един от призраците жетон. Сложете пред себе си избрания Аватар. До кутията поставете картата със знак (-).
Разбъркайте останалите карти и ги сложете до кутията.

Жокери:
Пропусни ред
Не се решава задача.
Не се печели жетон.
Имитирай животно
За да се спечели жетон, освен правилно решената задача, трябва да се влезе в роля и да се изиграе избрано животно за половин минута.
Спечелù два призрака
Теглят се карти до появата на 2 карти с предмети.
За да се спечелят два жетона, трябва да се направят и решат правилно две задачи - една с изваждане (-) и една със събиране (+).
Печелят се жетони само при две правилно решени задачи!

Разиграване
Пиратът, отключил пещерата с карта “Ключ”, започва първи. (Ако не е играна игра №1, тогава най-малкият по възраст започва пръв.) Той тегли три карти. Трябва да направи задача с изваждане с две от тях, като използва знак “-”. Ако подреди и реши правилно задачата, той взема жетон от полето и го поставя на своята карта Аватар. Вече е спечелил един от призраците. Ако има изтеглен жокер, изпълнява неговото задание. Когато е готов, играчът връща картите в тестето.

Край на играта:
Печели този, който събере най-много призраци.
Ако играят трима, играта може да завърши наравно. Тогава пиратите си поделят съкровището.


Съвети за възрастни
Преди игра припомнете, че от по-голямото число изваждаме по-малкото, като ги подреждаме от ляво надясно — в посоката на писане.
Може да променяте правилата на играта:

Пример 1
Ако забележите, че детето избира само най-малките числа, сложете на полето карта “Грамадан” и обявете правилото, че в тази игра, за съставянето на задача, се избират картите с най-много предмети.
Пример 2
Ако искате да упражните изваждане с по-голяма стъпка, сложете картите “Грамадан“ и “Душко“ и обявете правилото, че в тази игра, за съставянето на задача, се избират картата с най-много и картата с най-малко предмети.


⇑ Качи се в началото на страницата
⇒ Видео упътване Игра №3

Игра №3

Събиране до 10
С участието на възрастен!
За начинаещи!

Открийте съкровището!
Съкровището е скрито в непрогледна пещера. 9 светещи призрака блуждаят в нея. Помогнете им да се научат да измислят и да решават задачи, а те ще ви последват и осветят пътя към съкровището. Ако не успеете, ще се скрият дълбоко в пещерата.

Материал за играта:
Дъното на кутията
Карти:
     Предмети: 1,2,3,4,5
     Жокери: “Пропусни ред“, “Имитирай
                    животно“, “Спечелѝ два призрака“
     Оператори: (+)
     Цел “Съкровище”
Жетони: 9 броя

Подгответе играта!
Обърнете кутията с призраците нагоре като пещерата е насочена към играчите. Мушнете под кутията карта с цел “Съкровище“. Поставете върху всеки един от призраците жетон. Сложете избрания Аватар пред себе си. До кутията поставете карта “Пропусни ред“ (Това е картата на скрилите се призраци) и картата със знак (+).
Разбъркайте останалите карти и ги сложете пред кутията.

Жокери:
Ако се изтеглят 2 жокера, единият се връща в тестето!
Имитирай животно
Теглят се карти до появата на 2 карти с предмети.
Освен правилно решената задача, трябва да се влезе в роля и да се изиграе избрано животно за половин минута.
Ако изпълниш условията, печелиш жетон.
Ако не се изпълниш някоe от условията, поставяш жетон върху карта “Пропусни ред“.
Спечелù два призрака
Теглят се карти до появата на 3 карти с предмети.
Трябва да се направи сбор с предметите от тях.
Ако решиш задачата правилно, печелиш два жетона.
Ако решеш задачата грешно, поставяш два жетона на карта “Пропусни ред“.

Разиграване
Който има най-къса коса, тегли две карти. Ако играчът изтегли жокер, следва заданието му. Сега трябва той да се подреди и реши правилно задача с картите, като се използва картата със знак (+).
Ако я реши правилно, взема жетон от игралното поле. Един призрак е вече негов. Ако сбърка решението на задачата, призракът се скрива дълбоко в пещерата. Поставя се жетон върху карта “Пропусни ред“. Когато играчът е готов, връща картите в тестето.

Край на играта:
Когато събере 8 призрака, играчът има достатъчно светлина, за да открие съкровището в пещерата!


Съвети за възрастни
Може да промените правилата на играта в зависимост от уменията на детето:

Пример 1
Ако детето е готово за смятане с преход през 10, тогава играйте с всички карти предмети.
Пример 2
Ако искате да предадете концепцията за изваждане на детето, заменете оператора (+) с (-). Условията на жокерите остават непроменени.


⇑ Качи се в началото на страницата
⇑ Игра №1          ⇑ Игра №2          ⇑ Игра №3
В играта има малки части. Опасност от задавяне.
Всички права запазени! ©Пурко ЕООД
www.purko.eu